Menyia-nyiakan Amanah

AMANAH merupakan sifat sangat terpuji. Jika dia terdapat pada diri seseorang maka hal itu menandakan kebahagiaan akan menaungi kehidupannya selamanya. Orang itu