Hidup

Hidup akan kekurangan tatkala tiada rasa syukur Hidup akan terasa berat dan penuh beban tatkala diisi dengan keluhan dan iri hati Hidup