Wayang, Tatanan, Tuntunan dan Tontonan

Peringatan merupakan suatu penanda dan sebagai wujud apresiasi atas sesuatu juga sebagai upaya pelestarian atau pentradisian. Demikian halnya dengan hari wayang pada